USB Headset and Mic echo

Aller à VoiceFX cliquez sur Config, sélectionnez Record, Pipeline

Bu cavab sizə kömək etdi? 110 istifadəçi bunu faydalı hesab edir