USB Headset and Mic echo

Aller à VoiceFX cliquez sur Config, sélectionnez Record, Pipeline

Kas see vastus oli kasulik? 110 Kasutajad peavad seda kasulikuks