USB Headset and Mic echo

Aller à VoiceFX cliquez sur Config, sélectionnez Record, Pipeline

Дали Ви помогна овој одговор? 110 Корисниците го најдоа ова како корисно