USB Headset and Mic echo

Aller à VoiceFX cliquez sur Config, sélectionnez Record, Pipeline

Byla tato odpověď nápomocná? 110 Uživatelům pomohlo