USB Headset and Mic echo

Aller à VoiceFX cliquez sur Config, sélectionnez Record, Pipeline

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu? 110 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar: